Spalinowa lokomotywa podwieszona BEVEX 90

 

ZASTOSOWANIE

      Spalinowa lokomotywa podwieszona BEVEX 90 przeznaczona jest do transportu zestawów jezdnych (materiałów lub osób) po torze jednoszynowym podwieszonym I 155, (I 140E), I 250, (I 140V) dopuszczonego typu (ZD-155, ZD-24 i innych) w poziomych i nachylonych wyrobiskach górniczych oraz na powierzchni do nachylenia 30°.

Lokomotywa BEVEX 90 może pracować w 6-ch podstawowych wariantach zestawieniach napędowych (rys. A).

W każdym zestawieniu istnieje możliwość jazdy skladu kolejki podwieszonej z transportowanym materiałem lub kabinami do jazdy ludzi w środku lokomotywy tzn. pomiędzy kabinami. Lokomotywa BEVEX 90 doskonale nadaje się także do transportu ciężkich ładunków (rys. B).

Lokomotywa BEVEX 90 jest przystosowana do eksploatacji w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu przy stężeniu metanu nie przekraczającym 1,5 %, w wyrobiskach z prądem powietrza min. 330 m3.min.-1.

OPIS I DZIAŁANIE

 Lokomotywa o zwiększonej mocy BEVEX 90 zostala zaprojektowana według najnowocześniejszych koncepcji i posiada udoskonalone sterowanie elektroniczne z kontrolą mikroprocesorową. Ta wieloczęściowa maszyna posiada dwie niezależne, ergonomicznie rozwiązane kabiny, co pozwala na dowolne formowanie składu z transportowanymi zestawami jezdnymi (rys. B), wg wariantów I. do VI. (rys. A). Elementy elektroniki sterowniczej umieszczone są poza cześcią maszynową. Sterowanie jest łatwe i odbywa się jedną dźwignią z przestronnej kabina operatoraznajdującej się w kierunku jazdy - możliwa jest więc jednoczesna jazda operatoraoraz pomocnika, w drugiej kabinie na końcu składu. Przy zestawieniu składu pociągu z materiałem transportowanym w środku pociągu kabina operatora znajduje się na obu końcach składu zawsze na czole składu bez konieczności obracania zestawu na stacji końcowej. Sterowanie realizowanne jest przedłużonym wielożyłowym kablem sterownicznym. Lokomotywa posiada nowoczesne i niezawodne urządzenia elektryczne BEVEX.

Napęd lokomotywy jest spalinowo - hydrauliczny. Siła ciągnąca na nowe koła pędne (8, 10 lub 12) jest przenoszona z nowoczesnego wysokopreżnego silnika spalinowego, wydajnego i lekkiego typu poprzez przekładnię hydrostatyczną złożoną z pompy głownej z regulacją 8, 10 lub 12 silników hydraulicznych wolnoobrotowych POCLAIN. Koła pędne dociskane są do powierzchni jezdnej szyny toru podwieszonego, przez co wytwarza się sztuczna adhezja umożliwiająca przemieszczanie się lokomotywy.

Spalinowo-hydrauliczny napęd lokomotywy składający się z nowoczesnego i wydajnego silnika wysokoprężnego, lekkiego typu oraz z pompy głównej z regulacją, o podwyszonej wydajnoúci 438 dm3/min.

Hydrauliczny układ pomocniczy lokomotywy umożliwia podłączenie przejezdnych wciągników podwieszonych przeznaczonych do lekkich i ciężkich transportów.

Najważniejsze cechy lokomotywy:                                                                                                                                                                                                                           
  - skuteczniejsze czujniki kontrolne do badania sprawności układów z optyczno-elektroniczną sygnalizacją komputerową,
- udoskonalone sterowanie elektroniczne, 
- elektronicznie sterowana ayczna regulacja mocy przekładni hydrostatycznych, 
- czujniki temperaturowego systemu zabezpieczeń,
- dwa niezależne systemy hamulcowe, 
- przedłużony wielożyłowy kabel sterowniczy 12-30 m,
- dwa ograniczniki prędkości, 
- pomocniczy obwód zasilania wciągników podwieszonych,
- archiwizacja stanów zakłoceń (tzw. czarna skrzynka), 
- układ gaśniczy sterowany z obu kabin.                                                           

                                                         


Producent zapewnia wysoką jakość i niezawodność wyrobu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części zamienne.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12