História výroby

 

   LPB-35H (1968)

 Dieselhydraulická závesná lokomotíva LPB-35H monolitného typu bola určená na dopravu materiálov po jednokoľajnicovej závesnej dráhe. Bol použitý spaľovací motor Zetor 4001 s max.  výkonom 25 kW.

  


   LZH-50.1 (1977)

 Závesná lokomotíva LZH-50.1 je lokomotíva monolitného typu. Bol použitý nový spaľovací motor Zetor 6901 s max. výkonom 38,5 kW, nová hnacia jednotka, hydraulický obvod s automatickou výkonovou reguláciou a s pneumatickým ovládaním, nový elektroobvod s nevýbušným akumulátorom.

 


   LZH-50.2 (1981)

 Lokomotíva LZH-50.2 je dieselhydraulická, trojdielna, dvojkabínová, stavebnicového typu, kde je umožnená variabilnosť zoskupenia v troch alternatívach v spojení s vlakovou súpravou.  Motorová časť bola osadená spaľovacím motorom Zetor 7201 s max. výkonom 44 kW.

 


   LZH-50.D.3 (1984)

 Lokomotíva LZH-50.D.3 je tvorená dvoma samostatnými kabínami, motorovou časťou, tromi hnacími jednotkami, kde bola umožnená variabilnosť zoskupenia v štyroch alternatívach v spojení      s vlakovou súpravou. Motorová časť bola osadená upraveným komôrkovým motorom Zetor 7701K s max. výkonom 50 kW.

 


   PZH-15.0 (1986)

 Závesný posunovač PZH-15.0 je elektrohydraulický trakčný prostriedok, určený na ťahanie a tlačenie vozidiel na jednokoľajnicovej závesnej dráhe v horizontálnych a úklonných banských  dielach, ako aj na povrchových pracoviskách. Ako pohon slúžil elektromotor s výkonom 15 kW.

 


   LZE-50.0 (1988-1991)

 Závesná elektroakumulátorová lokomotíva LZE-50.0 bola určená na prepravu vlakovej súpravy po jednokoľajnicovej závesnej dráhe profilu I 140, I 155. Lokomotíva bola dvojdielna,  dvojkabínová, stavebnicového typu. Lokomotíva má elektroakumulátorový pohon. Zdrojom je akumulátorová batéria s kapacitou 600 Ah/108 V. Na pohon slúžili dva jednosmerné  elektromotory DMT 180/2, 19,1 kW.


   ZZMH-30.0 (1992)

 Závesné mobilné zdvíhacie zariadenie ZZMH-30.0 je určené na dvíhanie a spúšťanie dopravovaného materiálu na nakladacích a vykladacích staniciach a na jeho dopravu po závesnej dráhe.

 


   LZH-60.D.0 (1997)

 Závesná lokomotíva LZH-60.D.0 bola určená na prepravu vlakovej súpravy po jednokoľajnicovej závesnej dráhe I 150, I 250. Lokomotíva mala elektronické ovládanie a kontrolu mikropočítačom.  Je dieselhydraulická, osadená motorom Kubota s turbokompresorom s max. výkonom 60 kW.

 


   LZH-60.D.01 (2003)

 V roku 2003 bola vykonaná inovácia lokomotívy LZH-60.D.0 na nový typ LZH-60.D.01, kde došlo k úprave elektroobvodu, kde boli vyvinuté nevýbušné svietidlá, nevýbušný alternátor a  nevýbušný akumulátor. Axiálne hydromotory REXROTH s prevodovkami boli nahradené pomalobežnými hydromotormi POCLAIN. Lokomotíva bola vyrábaná až do roku 2006.

 


   BEVEX 70 (2005)

 K inovácii lokomotívy LZH-60.D.01 na lokomotívu BEVEX 70 došlo po vstupe Slovenska do EU kvôli zmenám v platnosti noriem a predpisov pre zariadenia závesnej dopravy. Došlo k zmene  spaľovacieho motora so zvýšeným výkonom na 72 kW a k zmene hydrogenerátora so zvýšeným geometrickým objemom na 130 cm³/ot. V elektroobvode boli vyvinuté elektrohydraulické  rozvádzače s elektromagnetom zaliatym hmotou.


   BEVEX 80 (2006)

 V roku 2006 sa uskutočnil vývoj závesnej lokomotívy BEVEX 80. Bola vyvinutá nová kabína. Na pohon bol použitý nový spaľovací motor ISUZU o výkone 82 kW, ktorý bol upravený do  nevýbušného prevedenia. Hydrgenerátor bol použitý s objemom 130cm³/ot alebo alternatívne s objemom 180cm³/ot.

 


   Bevex 80 (2007)

 Lokomotíva BEVEX 80, druhá verzia, mala oproti prvej mierne zmenený tvar kabíny a od tohoto modelu sa začala na všetky doteraz vyrábané zariadenia používať na povrchovú úpravu biela  farba. Lokomotíva BEVEX 80 sa bez hnacích jednotiek používala aj ako hnací agregát do počvovej lokomotívy firmy BECKER-WARKOP. Výroba bola ukončená v r. 2012.

 


   BEVEX 85 (2009)

 Lokomotíva BEVEX 85 bola vyvíjaná na základe potreby nahradiť pôvodný spaľovací motor ISUZU s výkonom 82 kW motorom iného výrobcu s rovnakým výkonom pre širšiu ponuku, ako aj  situáciou na trhu s motorom Isuzu. Použil sa spaľovací motor JOHN DEER s výkonom 83 kW. Lokomotíva bola postavená len v prototypovom prevedení.